Служба автомобільних доріг
у Чернівецькій області

» Прес-центр » новини » Моніторинг стану доступності будівель, приміщень, прилеглої території, що перебувають на балансі ДП "Чернівецький облавтодор"

Моніторинг стану доступності будівель, приміщень, прилеглої території, що перебувають на балансі ДП "Чернівецький облавтодор"

Згідно вказівки, наданої ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» листом від 03.10.2017р. №3/8-10/2112, Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області надає інформацію щодо моніторингу стану доступності будівель, приміщень, прилеглої території, що перебувають на балансі ДП "Чернівецький облавтодор".

Додаток до листа Компанії       

від 03.10.2017 № _3/8-10/2112

 

Моніторинг стану доступності будівель, приміщень, прилеглої території, що перебувають на балансі ДП «Чернівецький ОАД»,

для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (МГН) станом на  10 жовтня 2017 року

 

 

 

 

 

Найменування органу установи, підприємства

 

 

 

 

Назва будівлі

(приміщення) адреса розташування)

Облаштування території, прилеглої до будівлі для комфортного пересування МГН («+» або «-»)

 

Відповідність до вимог державних будівельних норм («+» або «-» крім 5, 6, 9 колонок)

Посилання на

веб-сайт

де роз-міщені резуль-тати

моніто-рингу

стану доступ-ності будівель, приміщень, прилеглої території

Наяв-ність

місця для

парку-вання

транспортних. за-собів

для МГН на при-леглій території

Шлях

руху до

об'єкту

зруч-ний

та безпеч-ний для

МГН

Наяв-ність засобів орієнту-вання на

прилег-лій

терито-рії

Пандус

на вході

до

будівлі

(так, ні,

не відп.

ДБН, є

 кнопка

виклику)

Сходи

зовні

 

(так, ні, не відп.

ДБН)

Дверні отвори

зовніш-

ніх дверей

Засоби навігації

та орієн-тування

всере-

дині

об'єкту

Сходи внут-рішні

 

(так, ні, не відп.

ДБН)

Дверні отвори

всереди-ні об'єкту

Наяв-

ність на

шляху

руху

всереди-ні об'єкту

травмо-

небезп.

консрук-цій

Ліфти

Санвуз-ли для МГН

(стосу-ється закладів

громад-ського

призна-чення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Вижницький  РАД

Черніевцька обл м.Вижниця, вул. Українська , 111 , виробнича база філії

+

+

+

ні

так

+

+

так

+

+

 

 

САД У Чернівецькій області

2

Герцаївськи РАД

Чернівецька обл м.Герца. вул. Горького,46, виробнича база філії,

+

+

+

так

так

+

+

так

+

+

 

 

 

3

Глибоцький РАД

Чернівецька обл смт.Глибока, вул.Данила Галицького, 4 (А.д.Т-26-07 ,км 56+950)  виробнича база філії

+

+

+

ні

так

+

+

так

+

+

 

 

 

4

Заставнівський РАД

Чернівецька обл.

м.Заставна, вул.Бажанського, 114,виробнича база філії

+

+

+

ні

так

+

+

так

+

+

 

 

 

5

Кельменецький РАД

Чернівецька обл.

смт. Кельменці, вул. Паламаря, 30 (А.д. Р-63, км 33+000),  виробнича база філії

+

+

+

ні

так

+

+

так

+

+

 

 

 

6

Кіцманський РАД

Чернівецька обл.

м. Кіцмань вул Незалежності 2-а ( А.д. М-19, км 472+100) ,  виробничаї база філії

+

+

+

так

так

+

+

так

+

+

 

 

 

7

Новоселицький РАД

Чернівецька обл.

м.Новоселиця. Вул.Хотинська, 75"Б", виробнича база філії

+

+

+

так

так

+

+

так

+

+

 

 

 

8

Путильський РАД

Чернівецька обл.

смт. Путила, вул.Українська , 33 ( А.д.  Т 26-01,  км 109+330), виробнича база філії

+

+

+

ні

так

+

+

так

+

+

 

 

 

9

Сокирянський РАД

Чернівецька обл.

м.Сокиряни, вул.Княгині Ольги,36, виробнича база філії

+

+

+

так

так

+

+

так

+

+

 

 

 

10

Сторожинецький АД

Чернівецька обл.

м.Сторожинець  вул.Н.Яремчука,23, виробнича база філії

+

+

+

ні

так

+

+

так

+

+

 

 

 

11

Хотинський РАД

Чернівецька обл.

м.Хотин, вул.Шевченка, 79, виробнича база філії

+

+

+

ні

так

+

+

так

+

+

 

 

 

12

Чернівецька ДЕД

М.Чернівці, вул..Денисівська,5

+

+

+

ні

так

+

+

так

+

+

 

 

 

 

Щодо надання роз’яснень стосовно наданої інформації звертатись до ДП «Чернівецький облавтодор» за тел. (0372)-58-38-99.

 

Прес-служба САД у Чернівецькій області